GİZLİLİK POLİTİKASI, KATKILARA İLİŞKİN HAKLARDAN FERAGAT ETME VE GÖRSELLERİ KULLANMA İZNİ

Kişisel verilerin işlenmesi

 

Web Sitesi olan www.turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) belirli bölümlerine erişim ve/veya Web Sitesi’nin kullanıcılarının bilgi ve hizmet talepleri için kullanıcıların kişisel verilerini girmesi gerekebilir.

 

İşbu gizlilik politikası, kullanıcılar Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerine erişmeden ve bilgilerini girmeden önce turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un bu kişisel bilgileri nasıl kullanacağı konusunda kullanıcıları bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle kullanıcıların Web Sitesi’ne kayıt olduktan sonra bu gizlilik politikasını okuması gerekmektedir.

 

İşbu gizlilik politikasının ardından, kullanıcıların Web Sitesi’nin konusuyla ilişkili fikirleri, görselleri, yorumları, sloganları ve kullanıcı tarafından üretilip Web Sitesi’nde kullanıcı tarafından yayımlanan materyaller ve diğer her türlü bilgi (bundan böyle “Katkılar” olarak anılacaktır.) konusundaki haklarından feragat etmesi ve kullanıcılarınturkcellsuperonline-gizabayinet.net’a gönderdiği her türlü görselin kullanılmasına izin vermesine ilişkin hüküm ve koşullar sunulmaktadır.

 

Veri işlemenin amacı

 

Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerine erişen kullanıcılar tarafından her erişimde belirtilen gereklilikler uyarınca (ve Web Sitesi’nde yayımlanmak üzere belirli kişisel bilgilerin girilmesini gerektiren işlemlere yönelik özel düzenlemeler ve gizlilik politikalarına tabi olarak) aşağıda kişisel bilgilerin, diğer bir deyişle, çevrimiçi formları doldururken ya da sosyal ağları kullanırken (bkz. “Kişisel Verilerin Sağlanma Şekli ve Prosedürü” başlıklı bir sonraki bölüm) kullanıcılar tarafından doğrudan sağlanan verilerin ya da otomatik olarak alınan verilerin (bkz. “İşleme Tabi Kişisel Veri Kategorileri”) (bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) işlenmesinin amacını belirtmekteyiz:

 

 1. Web Sitesi’nin belirli bölümlerine erişim için gerektiği üzere Web Sitesi’ne kayıt olunmasına izin vermek ya da sağlanan çeşitli hizmetleri sunmak ve yönetmek;

 2. Kullanıcıların Katkılarını Web Sitesi’nde ya da turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un anlaşmaya varmış olabileceği üçüncü taraflarca bağımsız olarak yönetilen web sitelerinde ya da bunun dışında Facebook, Twitter, vb. gibi sosyal ağlarda (bundan böyle “Sosyal Ağlar” olarak anılacaktır) doğrudan yayımlamasını sağlamak; Katkılar, Web Sitesi’ne kayıt olurken seçilen bir takma adla ve bazı durumlarda kullanıcının takma adla ilişkilendirildiği görselle yayımlanabilir, buna göre i) üçüncü tarafların menfaatlerine zarar verebilecek her türlü seçimden kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır; ii) kullanıcılar, turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un dışındaki üçüncü tarafların kullanıcıları tanımasını sağlayacak kişisel bilgilerini kullanmak zorunda değildir, ancak kullanıcı, takma adda yer aldığı takdirde turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un ya da kişinin profiliyle ilişkili herhangi bir fotoğraf vasıtasıyla Kişisel Verilerini paylaşabilir.

 3. Kullanıcının izin vermesi kaydıyla ve sadece söz konusu izin geçerli olduğu sürece turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un tanıtım ve reklam materyallerini e-posta, MMS ve SMS mesajlarıyla göndermek gibi pazarlama faaliyetlerini yürütmek.
 4. Tüketim ya da tercih alışkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yürütmek ve kayıt sırasında kullanıcılar tarafından anket doldurularak verilen bilgiler vasıtasıyla ya da Web Sitesi’nde gezinirken gerçekleştirilen işlemler veya sağlanan bilgiler yoluyla kullanıcı profillerini tanımlamak. Çalışmalar, kullanıcının iznine tabi olacaktır ve sadece söz konusu izin geçerli olduğu sürece devam edecektir; tüm yasal gerekliliklere uygun olacaktır ve kullanıcıların Web Sitesi deneyimini kişiselleştirmeye ve turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un müşterilerine sunduğu hizmet ve ürünleri geliştirmeye yöneliktir.

 5. Kullanıcıların turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un ürünleri, reklamları ya da Web Sitesi (Web Sitesi “İletişim” bölümü üzerinden) hakkındaki sorularını yanıtlamak.

 

Kullanıcıların Web Sitesi kayıt olması, turkcellsuperonline-gizabayinet.nettarafından sunulan bazı hizmetlerin sağlanması için gerekli değildir (örneğin yukarıda ‘e’ paragrafında belirtilenler). Ancak kullanıcıların bu hizmetlerle ilgili taleplerini yerine getirmek için kullanıcılardan kişisel bilgilerini sadece ilgili amaçlar doğrultusunda ve kati suretle gerekli olan süre boyunca iletmeleri istenir.

 

İşleme prosedürleri

 

Kişisel Veriler, sadece yukarıda belirtilen kullanımlar doğrultusunda yazılım kullanmak suretiyle genellikle elektronik olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Sağlanma Şekli ve Prosedürü

 

Kişisel Veriler’in sağlanması, isteğe bağlıdır ancak turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un kullanıcıların Web Sitesi işlevleri konusundaki gereksinimlerini karşılaması için bazı Kişisel Veriler’in paylaşılması zorunludur (örneğin yıldızla işaretlenen veri alanları). İstenen hizmetin sunulması için gerekli verileri içeren yıldız işaretli alanlara istinaden Kişisel Veriler’in sağlanmaması ya da eksik veya hatalı veri sunulması, söz konusu hizmetlerin sunulmamasına yol açacaktır; öte yandan, isteğe bağlı Kişisel Veriler’in sağlanmaması ya da eksik ya da hatalı veri sunulması herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

 

Kişisel Veriler, a) Web Sitesi’nin çeşitli bölümlerindeki ilgili alanlar doldurulurken ya da b) kullanıcının Sosyal Ağa halihazırda sağladığı verilerin bazılarının turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a aktarılması için kayıtlı oldukları Sosyal Ağa talepte bulunmasının ardından otomatik doldurma yoluyla sağlanabilir. Bunlardan ikincisi gerçekleşirse turkcellsuperonline-gizabayinet.netaşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanızı rica eder:

 1. Bir Sosyal Ağ vasıtasıyla Web Sitesi’nde ya da turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un Sosyal Ağdaki sayfalarından birinde yer alan kayıt bağlantısını seçtiğinizde Kişisel Verilerinizin Sosyal Ağdan turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un aktarılmasını kabul etmeniz için içinde kutucuk bulunan bir pencere açılır. Pencere ayrıca üç konuma bağlantı sunar:
  a) bu gizlilik politikasına;
  b) çeşitli hizmetlere yönelik belirli veri işleme ihtiyaçlarına göre zorunlu ya da isteğe bağlı olan Kişisel Veri listesine;
  c) Sosyal Ağın turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a sağlayacağı veri listesine;

 2. Kullanıcılar, gizlilik politikasını okuduktan sonra 18 yaşının üstünde olduklarını beyan etmek için onay kutusunu seçmelidir ve hangi verilerin zorunlu olduğunu tespit ettikten sonra Sosyal Ağ vasıtasıyla turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a sunmak istemedikleri veriler için onay işaretini kaldırmak üzere yukarıda c) bölümünde belirtilen bağlantıyı seçebilir.

turkcellsuperonline-gizabayinet.net, bir veya birkaç zorunlu alan doldurulmadığı takdirde, Kişisel Bilgilerinizi alanları doldurarak ya da Sosyal Ağ vasıtasıyla otomatik doldurma yoluyla iletmenizden bağımsız olarak, eksik zorunlu Kişisel Bilgilerin yer aldığı bir listeyle birlikte bir hata mesajı gönderir.

 

İşlemeye Tabi Olan Kişisel Veri Kategorileri

 

Kullanıcılar tarafından Web Sitesine bağlanırken doğrudan sağlanan Kişisel Veriler’e ilaveten (örneğin ad, soyadı, posta adresi, e-posta, şifre, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, görsel, iş, medeni durum vb.) Web Sitesi’nin işleyişinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, İnternet iletişim protokollerinin kullanımında aktarımı zımni olan Kişisel Veriler’i içerebilecek bazı bilgileri (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan “çerezler”; web sitesine bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların “IP” adresleri, alan adları; gerekli kaynakların “URL” adresleri, sunucuya gönderilen talebin saati gibi bilgiler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) otomatik ve dolaylı olarak gönderebilir ve/veya alabilir.

 

Çerezlerin kullanımı

 

Çerezler, kullanıcı web sitesinde bir sayfaya eriştiğinde sunucu (bu durumda bu Web Sitesi’nin sunucusu) tarafından kullanıcının aygıtına (genellikle İnternet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izleri olarak işlev gören metin satırlarıdır. Çerezler, kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik olarak saklanır ve kullanıcı aynı İnternet sayfasına her eriştiğinde çerezleri oluşturan sunucuya geri aktarılır. Çerezler, bu şekilde örneğin kullanıcının gezinme deneyimini geliştirmek ya da ziyaret edilen sayfaların ve özellikle en sık görüntülenen sayfalar, bağlantı hataları vb. gibi diğer spesifik bilgilerin saklanmasını sağlamak amacıyla bazı İnternet sayfalarına erişim sağlar ve/veya erişimi kolaylaştırır. Bu nedenle Web Sitesi’ni daha kolay ve eksiksiz bir şekilde kullanmak amacıyla kullanıcılara tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırmalarını öneririz.

 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki bazı bölümlerin ideal bir şekilde kullanılamaması riskini göze alarak çerezleri devre dışı bırakmak ya da silmek için (her erişimde ya da kalıcı olarak) varsayılan yapılandırmayı değiştirebilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarındaki çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcılarında saklanan çerez türlerini ve kullanılan yöntemleri de kontrol edebilir.

 

Çerezler, kullanıcı Web Sitesi’nde bir sayfaya eriştiğinde sunucu (bu durumda bu Web Sitesi’nin sunucusu) tarafından kullanıcının aygıtına (genellikle İnternet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izleri olarak işlev gören metin satırlarıdır. Çerezler, kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik olarak saklanır ve kullanıcı aynı İnternet sayfasına her eriştiğinde çerezleri oluşturan sunucuya geri aktarılır. Çerezler, bu şekilde örneğin kullanıcının gezinme deneyimini geliştirmek ya da ziyaret edilen sayfaların ve özellikle en sık görüntülenen sayfalar, bağlantı hataları vb. gibi diğer spesifik bilgilerin saklanmasını sağlamak amacıyla bazı İnternet sayfalarına erişim sağlar ve/veya erişimi kolaylaştırır. Bu nedenle Web Sitesi’ni daha kolay ve eksiksiz bir şekilde kullanmak amacıyla kullanıcılara tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırmalarını öneririz.

 

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki bazı bölümlerin ideal bir şekilde kullanılamaması riskini göze alarak çerezleri devre dışı bırakmak ya da silmek için (her erişimde ya da kalıcı olarak) varsayılan yapılandırmayı değiştirebilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarındaki çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcılarında saklanan çerez türlerini ve kullanılan yöntemleri de kontrol edebilir.

 

Çerez türleri ve yönetimi

 

 1. a) Teknik çerezler:

(i) Kesinlikle gerekli olan çerezler:

Bu çerezler, Web Sitesi’nde gezinmek ve örneğin kısıtlı alanları düzgün bir şekilde görüntülemek ve bu alanlara erişim sağlamak gibi işlevlerden yararlanmak için gereklidir. Dolayısıyla bu çerezler devre dışı bırakılırsa, bu faaliyetler gerçekleştirilemeyebilir.

(ii) Performans çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin anonim kullanıcı taleplerine, sadece Web Sitesi’nin işlevlerini geliştirmek amacıyla yanıt verme etkinliğine yönelik bilgi toplar (örneğin kullanıcılar tarafından hangi sayfaların en çok ziyaret edildiği ve web sayfalarının yüklenmesinde hata veya gecikme olup olmadığı).

(iii) İşlevsellik çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin kullanıcı tarafından yapılan seçimleri hatırlamasına izin verir ve kullanıcılara daha iyi ve özelleştirilmiş hizmetler sunmak adına sonraki erişimlerinde bu seçimleri karşılarına getirebilir. Örneğin kullanıcının önceden talep ettiklerine benzer içerikler önerebilirler.

 

 

 1. b) Hedefleme çerezleri:

Bu çerezler, gezinme sırasında toplanan bilgilere göre kullanıcıların ilgi alanlarına yakın olması muhtemel reklamlar görüntülemek amacıyla kullanılır. Örneğin belli bir reklamın sunulmasını engellemek ya da ilgili reklamların görüntülenme sıklığına bağlı olarak bir kampanyanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılabilirler. Bu çerezler, ayrıca reklamverenler adına da olmak üzere üçüncü taraflarca iletilebilir. Kullanıcılar, çerezler etkinleştirilmeden önce bu konuda izin verdiklerini belirterek (‘kabul etme’) bu çerezleri kabul edebilir ya da reddedebilir.

 

Google Analytics

 

Bu Web Sitesi, Google, Inc. (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan metin dosyalarını, yani “çerezleri” kullanır. Çerezler tarafından ziyaretçinin Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin olarak oluşturulan bilgiler, saklanacakları Google sunucusuna aktarılır. Google, bu bilgileri ziyaretçinin Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek, Web Sitesi’ndeki aktivitelere yönelik raporlar hazırlamak, bu Web Sitesi’nin yöneticisine Web Sitesi’nin kullanımı ve İnternet kullanımına ilişkin ek hizmetler sunmak adına kullanır. Google Analytics kapsamında kullanıcının tarayıcısı tarafından aktarılan IP adresi, Google tarafından tutulan başka herhangi bir veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Kullanıcı, tarayıcısındaki yazılım ayarlarını değiştirerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilir, ancak bu işlem sonucunda Web Sitesi’nin tüm işlevlerinin kullanılması mümkün olmayabilir. Kullanıcı, ayrıca yazıcının aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen eklentisini indirerek ve kurarak çerezler tarafından üretilen ve Web Sitesi’nin kullanımıyla ilişkilendirilen verilerin (IP adresi dahil) Google’da kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Kullanıcı, bu Web Sitesi’ni kullanarak verilerinin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Google tarafından işlenmesine izin vermektedir.

 

Çerez kullanımından vazgeçme seçeneği:

 

Kullanıcılar, halihazırda iletilmiş olan çerezlerin kullanımından vazgeçebilir. Vazgeçme prosedürü, “teknik çerezler” ve kullanıcı tarafından önceden kabul edilmiş olan (‘kabul etme’) ancak “teknik çerez” kapsamına girmeyen çerezler için geçerlidir.

 

Kullanıcı, aşağıdaki bağlantıya erişerek bu ayrıma dayalı olarak çerezleri ilgili tarayıcı ayarları yoluyla devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir ve üçüncü taraflarca iletilen, teknik olmayan, özel çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir:

 

– http://www.neodatagroup.com/data-security/neodata-services-privacy-policy/ üzerinden Neodata tarafından iletilen çerezler devre dışı bırakılabilir ve/veya silinebilir

– Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği (EDAA) tarafından yönetilen www.youronlinechoices.eu (AB mukimleri için) ya da http://www.aboutads.info/choises/ (ABD mukimleri için) web sitesi üzerinden diğer çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir.

 

Bu web siteleri, Veri Denetleyicisi tarafından yönetilmemektedir; dolayısıyla içeriklerinden Veri Denetleyicisi sorumlu değildir.

 

Tarayıcı çerezlerinin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması

 

Kullanıcılar, çerezleri gezinti tarayıcılarından engelleyebilir. Ancak bu işlem, web sayfalarındaki bazı işlevlerin gerçek performansını elde etmeyi engelleyebilir

 

Aşağıda gezinti çerezlerini engellemeye yönelik temel tarayıcı yönergelerinin yer aldığı bağlantılar sunulmuştur.

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/tr-tr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erez%20Y%C3%B6netimi

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 

Kullanıcıların Kişisel Verilerine Erişebilecek Kişi Kategorileri

 

Veri Denetleyicinin doğrudan yetkisi altında faaliyet gösteren, veri işleme yöneticisi ya da görevlisi olarak atanmış olan ve bu görev için uygun bir şekilde yetiştirilecek olan, Veri Denetleyicisi’ne bağlı çalışanlar ya da personel, Kişisel Veriler’e erişebilir ve Veri Denetleyicisi tarafından atanan yöneticiler, çalışanlarının ya da iş ortaklarının yetiştirilmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

 

Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Aktarılmasının ya da İfşa Edilmesinin Kapsamı

 

Kullanıcılar tarafından sağlanan Kişisel Veriler, kullanıcılar bu verileri takma adlarına ya da görsellerine dahil etmediği müddetçe üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Takma ada ya da görsele dahil edilmesi durumunda Kişisel Veriler, turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un Web Sitelerinde yayımlanmak üzere anlaşmaya vardığı üçüncü taraflara aktarılabilecek, dolayısıyla ifşa edilecektir.

 

Kullanıcı Hakları

 

Kişisel Veriler’e erişim hakkı ve diğer haklar

 

 1. Veri sahibi, verileri henüz kaydedilmemiş olsa bile, kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin mevcut olup olmadığına ve verilerin okunabilir bir formatta kendisine iletilip iletilmeyeceğine ilişkin bir teyit alma hakkına sahiptir.

 

 1. Veri sahibi, ayrıca şu konularda bilgi alma hakkına da sahiptir:
  a) Kişisel Veriler’in kaynağı;
  b) Verilerin işlenmesinin amacı ve veri işleme yöntemleri;
  c) Verilerin elektronik araç kullanılarak işlenmesi durumunda kullanılan program;
  d) Veri Denetleyicisi, veri işlemcileri ve atanan temsilciyle ilgili tanıtıcı bilgiler;
  e) Kişisel bilgilerin ifşa edilebileceği ya da ülke için atanan temsilci, veri işlemcisi ya da görevlisi sıfatıyla Kişisel Verilerle ilgili bilgi elde edebilecek kişiler ya da kişi kategorileri.

 

 1. Veri sahibi, şu hususlarda bilgi alma hakkına sahiptir:
  a) Verilerle ilgili güncelleme, tashih ya da talep ettiği takdirde eklemeler;
  b) Verilerin ilk toplanma amacı ya da daha sonra işlenme amacı doğrultusunda saklanması gerekmeyen Kişisel Veriler de dahil olmak üzere kanunları ihlal ederek işlenen verilerin iptal edilmesi ya da bu verilerin anonim statüsüne getirilmesi ya da engellenmesi;
  c) Bunun mümkün olmadığı durumlar ya da korunan haklarına açıkça uygun olmayan araçların kullanımı ima edilen haller haricinde, (a) ve (b) maddeleri ve bu maddelerin içerikleri kapsamında belirtilen işlemlerin Kişisel Verileri ifşa edilen ya da paylaşılan kişilere raporlandığına ilişkin bir beyan.

 

 1. Veri sahibi, aşağıdaki durumlara tamamen ya da kısmen itiraz etme hakkına sahiptir:

 2. a) Kişisel Veriler verilerin toplanma amacı doğrultusunda alınmış olsa bile meşru nedenlere dayanarak Kişisel Veriler’in işlenmesine;
  b) Reklam materyali göndermek ya da doğrudan satışlar veya pazar araştırması yürütmek ya da pazarlama konusunda iletişim kurmak amacıyla kendisiyle ilgili Kişisel Veriler’in işlenmesine.

 

Yukarıda belirtilen kullanıcı haklarından nasıl yararlanılır ve Veri İşleme Görevlilerinin listesi hakkında nasıl bilgi edinilir?

 

Kullanıcı dilediği zaman söz konusu Kişisel Verilerin Veri Denetleyicisi’ne bir e-posta mesajı ya da normal postayla mektup göndererek yukarıda belirtilen haklarını kullanabilir.

 

Buna ilaveten, kullanıcı izin verdiği takdirde her bir e-posta mesajındaki amaç doğrultusunda “bağlantıyı” tıklayarak kullanıcının e-posta adresi vasıtasıyla (c) bölümünde belirtilen amaçlar için verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Katkılara ilişkin haklardan feragat etme ve görselleri kullanma izni

 

Kullanıcı, Web Sitesi’ne kayıt olarak

 

 1. Şu hususları beyan eder: i) girişimin bir bölümü olarak Web Sitesi’nde yayımlanan Katkılara ilişkin tüm haklar, Katkıların yayımlanması nedeniyle turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a karşı karşıya kalabileceği zararlara ya da taleplere karşı tek sorumlu olan kullanıcıya aittir; ii) kullanıcı tarafından yayımlanan Katkılar, Katkıların yayımlanmasını engelleyecek müstehcen, ırkçı, karalayıcı, dine hakaret niteliğindeki, çocuk pornosu öğeleri bulunan materyalleri içermemektedir ve orijinaldir; diğer bir deyişle, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, telif haklarını, markaları, ayırt edici işaretleri, patentleri vb. ihlal etmemektedir;
 2. turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a Katkıların ahlak dışı ve haysiyet dışı suç olarak sayılabilecek ya da hakaret niteliğinde, alçaltıcı, müstehcen, uygunsuz, yaralayıcı olan ya da nefret, şiddet ya da tehlikeli davranışları teşvik eden ya da kanun ya da düzenleme hükümlerini ihlal etme girişiminde bulunan ya da ihlal girişimini teşvik eden bir suç olarak algılanabilecek materyalleri içermediğinden emin olmak üzere Katkıların kabul edilebilirliğine ilişkin kontrol yürütme yetkisi vermektedir;
 3. Televizyon, basın, poster, sinema, kitap, İnternet ve mevcut veya gelecekte icat edilebilecek herhangi aktarma ya da uygulama aracı gibi faydalı ya da gerekli görülen herhangi bir şekilde çoğaltma, yayımlama, dağıtma ve iletişim ya da uygulama konusunda herhangi bir itiraz ve herhangi bir zaman ve yer kısıtlaması söz konusu olmaksızın, Katkıları serbestçe ve kesin olarak turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un ürünleriyle ilgili ticari amaçlar doğrultusunda turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a ve/veya üçüncü taraflara ait İnternet web sitelerinde, şirketin ticari ürünleri ya da diğer her türlü destekleyici materyal (değiştirilmiş ve/veya yeniden uyarlanmış ve/veya turkcellsuperonline-gizabayinet.nettarafından belirlenen sembolik bir şekilde olanlar dahil) üzerinde yayımlama ve kullanma hakkından turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un lehine feragat etmektedir;
 4. turkcellsuperonline-gizabayinet.net’a Web Sitesi süresince sağlanmış olabilecek görsellerini (yukarıda (C) bölümünde listelenen bağlamlardan herhangi birinde) kullanma konusunda yetki vermektedir.

 

Son Bölüm

turkcellsuperonline-gizabayinet.net’un yukarıdaki şartları dilediği zaman değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılarımızın bu durum ile ilgili tüm sorularını yanıtlamak üzere [email protected] e-posta adresini kullanmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla
turkcellsuperonline-gizabayinet.net

ev internet kampanyaları 2019, ev için en uygun internet, turkcell internet paketleri sınırsız ev, superonline giriş, süperonline internet paketleri, superonline abonelik, süperonline kampanya, superonline kablosuz internet, superonline kampanyaları, superonline 4 ay ücretsiz, superonline, fiber internet, uygun ev internet paketleri, evden internet kampanyaları, limitsiz ev interneti, süperonline internet, sabit hatsız internet paketleri, en ucuz sınırsız internet paketleri, yazlık internet, superonline kampanya, süperonline internet nerelerde var, ttnetten superonline geçiş, superonline internet başvuru, en uygun sınırsız internet, süperonline tarifeler, superonline fiber, ev telefonu ve internet, superonline tarife, ev internet kampanyaları 2019, türkcell superonline, ev telefonu olmadan internet bağlantısı, süperonline fiber, taahhütsüz internet, en uygun internet ev için, superonline telefon, engelli internet kampanyaları, internet kampanyası, turkcell internet paketi, evde en ucuz internet, ev interneti sınırsız, en uygun yalın internet, en ucuz ev interneti, superonline telefonsuz internet, superonline internet kampanyaları, ev için sınırsız internet paketleri, evinde hızlı internet kampanyası, superonline online hizmetler, superonline nerede, superonline sınırsız internet, yalin internet, ev internet paketleri, superonline paketler, superonline kampanyaları, telefon altyapısı olmadan internet, superonline izmir, ev için en uygun internet paketi, evde internet kampanyaları, super online fiber, süperonline kampanya 2019, taahhütsüz internet, superonline akksiz, turkcell ev interneti, internet başvuru, kablosuz internet fiyatları, evde internet kampanyası, limitsiz internet, internet kampanya, sınırsız internet fiyatları, en avantajlı internet paketi hangisi, turkcell superonline ev interneti, süperonline internet engelli indirimi, superonline üniversiteli, ev için internet paketleri, yalın fiber internet kampanyaları, eve uygun internet, yalın internet kampanya, internet sağlayıcılar, superonline, internet engelli indirimi, eve internet paketleri, ev interneti, turkcell superonline başvuru, turkcell adsl, kablosuz internet, süperonline, en hızlı internet, superonline 1000 mbps, süperonline kampanyalar, fiber internet, turkcell süperonline, süperonline telefonsuz internet paketleri, ev telefonsuz internet paketleri, superonline abonelik, hangi internet daha uygun, kablosuz internet, sınırsız internet paketleri ev, turkcell net kampanyaları, türkcell süperonline internet paketleri, evde internet, fiber internet fiyatları, en ucuz internet ev için, superonline yalın internet, superonline kaç günde bağlanır, superonline kotasız, en ucuz internet ev, ev icin internet, turkcell ev interneti, en uygun ev internet paketi, sınırsız internet kampanyaları, süperonline kampanya, ev telefonu internet, internet fiyatlari, ev internet paketleri sınırsız, telefonsuz internet, evde internet paketleri, sinirsiz internet, sınırsız internet, sınırsız internet kampanyaları, eve internet bağlatma, superonline adsl, turkcell kablosuz internet, superonline fiber internet, ev internet kampanya, turkcell kablosuz internet paketleri, superonline iletişim numarası, turkcel superonline, turkcell yalın internet, superonline ev internet, uygun internet paketleri sınırsız, yalın internet, turkcell internet ev, internet kampanya fiyatları, süperonline ev interneti, superonline internet fiyatları, turkcell evde internet, superonline vdsl, super online, superonline ücretleri, internet bağlatma, super onlıne, superonline tarifeler, kablosuz internet fiyatları, superonline taahhütsüz, evden internet paketleri, turkcell superonline internet, internet ücretleri, superonline kampanyaları 2019, telefonsuz ev interneti, turkcell ev internet, hızlı internet, turkcell superonline kampanya, turkcell superonline 12 ay taahhüt, süperonlıne, türkcell evde internet paketleri, internet kampanyaları 2019, evde kablosuz internet, evde sınırsız internet fiyatları, turkcell superonline internet fiyatları, en hızlı internet hangisi, turkcel ev interneti, turkcell fibernet, süper online, ev interneti, evden internet, turkcell ev internet paketleri sınırsız, internet fiyatlari, fiber internet kampanya, en iyi internet hangisi, en ucuz sınırsız internet, evde internet paketleri, en uygun internet hangisi, en uygun sınırsız internet paketleri, süper fiber, superonline canli başvuru, superonline com, sınırsız internet, internet seçenekleri, internet paketleri, en ucuz sınırsız internet, kablolu internet paketleri, ekonomik internet paketleri, en ucuz internet paketi, en iyi ev internet paketi, türkcell süperonline internet paketleri, superonline, ev telefonsuz internet, internet kampanyaları 2019, superonline fiber internet, ev telefonu olmadan internet, evde internet paketleri, fiber internet, hiper internet, en uygun kablosuz internet fiyatları, süperonline fiber internet, süperonline internet paketleri telefonsuz, türkcell ev internet paketleri, hangi internet paketi daha iyi, ev internet kampanyaları, limitsiz internet, turkcell superonline kampanya, ev interneti fiyatları, turkcel internet, turkcell ev internet, süperonline internet paketleri, süperonline, süperonline engelli indirimi, superonline taahhütsüz internet, türkcell superonline, turkcell ev paketleri, internet fiyatları, süperonline adsl, en yakın superonline, adsl kampanya, en uygun evde internet kampanyaları 2019, en iyi internet paketi 2019, ev internet paketleri fiyatları, superonline adsl paketleri, en iyi ev interneti, turkcell superonline internet, superonline çağrı merkezi, turkcell dört dörtlük paket, türkcell süper online, evde internet kampanyaları 2019, turkcell dört dörtlük, evden sınırsız internet paketleri, ucuz internet, kotasız internet fiyatları, superonline fiber tarifeler, superonline ne kadar, yalın internet kampanyaları, limitli internet, eve internet bağlatmak istiyorum, sınırsız internet paketleri, evde internet, superonline fiber abonelik, avantajlı ev internet paketleri, ev internet fiyatları, internet ev paketleri, turkcell superonline iletişim, superonline akk, eve internet bağlatmak, ev internet fiyatları, en ucuz internet, superonline bayisi, en hızlı internet, süper online, evde ucuz internet, kotasız internet, internet bağlantısı, evime internet almak istiyorum, eve sınırsız internet almak istiyorum, ucuz ev interneti, superonline ev telefonu, superonline üniversiteli kampanyası, turkcell superonline telefon, limitsiz internet kampanyaları, turkcel superonline, turkcell superonline, evde sınırsız internet fiyatları, altyapısız internet, ev interneti kampanyaları, sınırsız internet fiyatları, evde en iyi internet, internet aboneliği, evden internet, internet paketleri ev, ev için internet, internet kampanyasi, internet kampanyaları, superonline kurumsal internet, en iyi internet kampanyası, evde sınırsız internet paketleri, superonline internet paketleri, turkcell superonline paketleri, superonline 16 mbps, ev internet paketleri, süperonline giriş, turkcell evde internet, turkcell superonline telefon, 3 aylık ev internet paketi, superonline kurumsal, süperonline, türkcell süperonline, taahhütsüz internet paketleri, adsl firmaları, süperonline kampanya, ev telefonu olmadan internet kampanyaları, turkcell fiber, superonline numara, superonline fibernet başvurusu, turkcell sınırsız ev internet paketleri, superonline paketler, sabit internet, en uygun ev interneti, eve internet paketleri, turkcell fiber, internet altyapı başvurusu, süperonline internet, internet kampanyalari, turkcell net, superonline online, en uygun ev interneti, ev internet, en ucuz ev internet paketi, ev internet paketleri, fiber kampanya, internet başvurusu, kablosuz internet fiyatları, fiber nerede süperonline, evde en ucuz internet paketi, superonlıne, evde sınırsız internet, turkcell superonline tarifeler, fiber superonline, limitsiz internet ev, eve internet, ev telefonsuz internet paketleri, kablosuz internet paketleri, en ucuz internet, superonline telefon, eve internet bağlatmak, kablosuz internet paketleri, internet firmaları, limitsiz akksiz internet, superonline paketler, fiber altyapı, ev telefonu ve internet paketleri, superonline tablet, turkcel superonline, evde limitsiz internet, ev için internet paketleri, sınırsız internet, turkcell superonline iletişim, internet paketleri ev için, en uygun ev internet paketi 2019, süperonline adsl kampanya, fiber online, her eve internet, evde internet turkcell, superonline evde internet, en iyi internet hangisi, engelli internet kampanyaları 2019, uygun internet, vdsl kampanyaları, en iyi internet, superonline yeni abonelik, türkcell süperonline, türkcell fiber internet, akksiz internet, evde işte internet kampanyası, super online, turkcell süperonline, ucuz ev internet paketleri, türkcell süperonline, evimde fiber var mı, turkcell superonline başvuru, turkcell internet paketleri ev için, altyapı olmadan internet, superonline tablet kampanyası, engelli internet, en iyi internet, evde sınırsız internet, turkcell superonline, yalın internet, turkcel super online, turkcell superonline, ev için en ucuz internet, ev internet kampanyaları, superonline basvuru, evde en uygun internet paketi, sınırlı internet fiyatları, uygun ev interneti, superonline iletişim, superonline tarifeler, superonline iletişim, süperonline kampanya, en iyi internet paketi hangisi, www superonline net, sınırsız internet ev, eve kablosuz internet, turkcell fiber internet, süperonline internet paketleri, ev telefonu internet paketi, internet ve ev telefonu kampanyası, turkcell ev internet paketleri sınırsız, uygun internet ev, limitsiz internet fiyatları, tablet kampanya, turkcell adsl internet, süperonline iletişim, tablet kampanyası, internet paketleri ev, internet, evde sınırsız internet kampanyaları, superonline lojman kampanyası, turkcell superonline fiber internet, turkcell süperonline, en iyi internet sağlayıcısı, evde internet kampanyaları 2019, yalın internet kampanyaları, yalın internet paketleri, hangi interneti almalıyım, fiber net kampanyaları, superonline geçiş kampanyaları,, superonline tablet, superonline net, turkcel ev internet, taahhütsüz internet superonline, turkcell yalın internet, turkcell superonline iletişim, turkcell ev internet, evde internet en uygun,, en hızlı internet, superonline altyapı, türkcell fiber internet paketleri, superonline internet kampanyaları, ucuz internet, türkcell superonline, internet al, fiber internet kampanyaları, ev telefonsuz internet paketleri, telefonsuz internet paketleri, superonline cihaz kampanyaları, turkcell ev internet kampanyaları, superonline engelli tarifesi, en uygun internet fiyatları, turkcell süperonline, en ucuz ev interneti, süperonline fiber, superonline çağrı merkezi, yalın internet, eve internet, 2019 internet kampanyaları, ucuz internet paketleri sınırsız, superonline bursa, superonline internet başvuru, adsl superonline, superonline altyapı, modemsiz internet, en uygun internet, turkcel sınırsız internet, en uygun limitsiz internet paketleri, superonline internet, evde internet, türkcell süperonline, internet ev telefonu, internet sağlayıcıları, superonline iletişim, evde en uygun internet, adil kullanım kotasız internet, superonline cayma bedelini ödüyor, süper online, akk siz internet, superonline kampanyaları 2019, superonline iletisim, superonline internet, en uygun internet kampanyası 2019, internet ev, superonline fiber nerede, kablosuz internet, en ucuz ev interneti, evde internet, en uygun internet, süperonline internet paketleri telefonsuz, superonline başvuru, süperonline kampanyalar, superonline online, turkcell internet kampanyaları 2019, süperonline engelli indirimi, ev için sınırsız internet, superonline fiber, superonline tablet kampanyası 2019, en uygun internet kampanyaları 2019, ev için internet paket fiyatları, ev telefonu kampanyaları, ev ınternet paketlerı, evde internet tavsiye, internet fiyatları, superonline kampanyaları, internet kurulumu, turkcell online internet paketleri, yalın internet fiyatları, türkcell superonline, turkcell ev interneti, turkcell superonline fiber, kotalı internet fiyatları, turkcel fiber internet, ev telefonu ve internet kampanyaları, en avantajlı ev internet paketleri, en hızlı ev interneti, telefon hatsız evde internet, turkcell 3 lü paketler, turkcell evden internet, superonline internet, sabit telefon olmadan evde internet, evde limitsiz internet paketleri, süperonline iletişim, internet kampanyalari, internet paketleri, www superonline net, superonline internet başvurusu, internet fiyatları ev, superonline 8 mbps limitsiz, superonline adsl, kotasız internet, superonline sınırsız internet kotası, en uygun internet paketi ev için, fiber internet, fiber internet nerede var, yalin internet, turkcel superonline, en iyi ev interneti, işyeri internet paketleri, ev internet, internet kampanya, yalın internet kampanyaları 2019, süperonline tarifeler, superonline turkcell, superonline kampanyalar, turkcell superonline, turkcell ev internet paketleri sınırsız, turkcell superonline adsl, taahhütsüz internet, superonline akk siz, akk sız internet, superonline şubeleri izmir, turkcell ev internet, "superonline başvuru" ev için internet kampanyaları, internet basvurusu, sınırsız internet paketi ev için, aylık ev internet paketi, ev için uygun internet paketleri, sınırsız ev interneti, türksel süper onlayn sitesi, turkcell superonline çağrı merkezi, superonline istanbul, engelli internet kampanyaları 2019, turkcell internet başvuru,